E-syt1 Re-arranges STIM1 Clusters to Stabilize Ring-shaped ER-PM Contact Sites and Accelerate Ca2+ Store Replenishment

Nom de la revue
Scientific Reports
Fei Kang, Mengxuan Zhou, Xiaoshuai Huang, Junchao Fan, Lisi Wei, Jerome Boulanger, Zengzhen Liu, Jean Salamero, Yanmei Liu, Liangyi Chen