Image

NATHAN ALARY

Recherche - Paris
Spécialités / domaines
Bioinformatique,
Génomique
Publications
The human pre-replication complex is an open complex
Cell
Jian Li, Jiangqing Dong, Weitao Wang, Daqi Yu, Xinyu Fan, Yan Chit Hui, Clare S.K. Lee, Wai Hei Lam, Nathan Alary, Yang Yang, Yingyi Zhang, Qian Zhao, Chun-Long Chen, Bik-Kwoon Tye, Shangyu Dang, Yuanliang Zhai